NGÔI NHÀ ẤM TÌNH VIỆT

ĐỘI NGŨ

1. TRẦN CÔNG ĐOÀN-min

Ts. TRẦN CÔNG ĐOÀN

Tổng Giám Đốc

2. HUỲNH THỊ MỘNG MƠ-min

KTS. Huỳnh Thị Mộng Mơ

Giám đốc Thiết kế

3. VÕ XUÂN TRƯỜNG-min

Mr. Võ Xuân Trường

Giám đốc Kế Hoạch & Chiến Lược

4. LÊ NGỌC LÂM-min

Mr. Lê Ngọc Lâm

Giám đốc Dự án

5. HỒ THANH TÙNG-min

KTS. Hồ Thanh Tùng

Phó Giám đốc Kỹ thuật

6. TRẦN TIẾN ĐỘ-min

Ks. Trần Tiến Độ

Giám đốc Công trình

7. NGUYỄN LÝ MẠNH-min

Ks. Nguyễn Lý Mạnh

Giám đốc M&E

8. NGÔ XUÂN CHINH-min

KTS. Ngô Xuân Chinh

Giám đốc khối Công nghiệp

9. BÙI TẤN PHÚ-min

KTS. Bùi Tấn Phú

Giám đốc Thiết kế Nội thất

10. TRẦN MINH LUÔNG-min

Mr. Trần Minh Luông

Giám đốc Thương hiệu

11. HUỲNH HỒNG ĐẬM-min

Ms. Huỳnh Hồng Đậm

Giám đốc Truyền thông

12. TRẦN TIẾN NAM-min

Mr. Trần Tiến Nam

Giám đốc Kinh doanh & Marketing

13. ĐẶNG VỊ THANH THIỆN-min

Mr. Đặng Vị Thanh Thiện

Giám đốc Nhân sự

14. CHU MẠNH CƯỜNG-min

Ks. Chu Mạnh Cường

Giám đốc Chi nhánh

Công ty TNHH Thiết kế - Xây dựng - Nội thất Nhà Ấm

Câu chuyện Người Thợ Xây

Có một nơi chốn sớm tối đi về dù ai có bôn ba xuôi ngược, đó chính là ngôi nhà ấm của bạn. Hãy để chúng tôi cùng Bạn xây nên Ngôi Nhà Ấm Tình Việt!

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀ TIÊU CHÍ VÀ LÀ NIỀM HẠNH PHÚC NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÀ ẤM CHÚNG TÔI!

ngôn ngữ thiết kế nhà ấm

Sáng tạo. Hài hòa. Hiệu quả.